จัดการกับ Backup บน Azure Cloud

By Neos IT Services

video, security, cloud, data protection, Microsoft

ณ ปัจจุบันอาจมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดมากมายที่ส่งผลต่อการเข้าถึง Data Center ขององค์กรคุณ เราสามารถที่จะลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้ หากองค์กรของคุณได้วางแผนในการจัดการ Back Up ข้อมูลต่างๆบน Azure Cloud

คลิปบันทึก Webinar หัวข้อ "จัดการกับ Backup บน Azure Cloud" ระหว่าง Neos IT Service และ Microsoft Thailand ที่จะมาเล่าถึงวิธีการวางแผนและจัดการ Backup และ Disaster Recovery บน Azure Cloud